Проблеми та перспективи застосування показника економічної доданої вартості у вартісно орієнтованому управлінні підприємствами

Oleksandr Ivanovych Davydov

Анотація


Вступ. Предметом дослідження виступає методологія оцінки економічної доданої вартості підприємств для цілей вартісно орієнтованого управління на мікроекономічному рівні.

Мета. Метою дослідження є визначення проблем та перспектив застосування показника економічної доданої вартості у вартісно орієнтованому управлінні підприємствами на основі розкриття сутності та особливостей обчислення економічної доданої вартості, аналізу ступеня інтегрованості її показника у систему управління за критерієм максимізації вартості підприємств на мікрорівні сучасної економіки.

Метод. У статті використано методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції, системного підходу, порівняльного аналізу.

Результати. Досліджено генезис показника економічної доданої вартості і його відмінності від класичних вимірювачів прибутковості підприємств. Розкрито сутність економічної доданої вартості та особливості її визначення. Визначено сфери можливого використання показника економічної доданої вартості в процесі оцінки ефективності діяльності підприємств. Розкрито індикативні функції показника економічної доданої вартості в управлінській діяльності з позицій оцінки ступеня ефективності використання капіталу та динаміки вартості підприємств. Визначено характер поведінки власників підприємств залежно від варіантів значень показника економічної доданої вартості. Встановлено основні способи підвищення економічної доданої вартості та управлінські заходи щодо їх реалізації. Виявлено недоліки використання показника економічної доданої вартості у вартісно орієнтованому управлінні підприємствами. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення показника економічної доданої вартості як інструменту вартісно орієнтованого управління підприємствами. Результати дослідження свідчать про необхідність удосконалення показника економічної доданої вартості шляхом відображення вигід усіх ключових стейкхолдерів підприємства з одночасним урахуванням фундаментальних ефектів його діяльності в сучасних економічних умовах. 


Ключові слова


вартість підприємств; економічна додана вартість; економічний прибуток; капітал; прибуток; стейкхолдери; вартісно орієнтоване управління

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online)

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2017