Том 14, № 1 (2013)

Зміст

Економічний аналіз на макро- та мезорівнях

Zoryana Viktorivna Herasymchuk, Alla Oleksandrivna Tendyuk
PDF
7-16
Iryna Anatoliivna Azhaman
PDF
17-24
Marianna Bohdanivna Bida
PDF
25-30
Zoriana Volodymyrivna Valiullina
PDF
38-45
Vitaliy Vasylyovych Venger
PDF
46-53
Iryna Volodymyrivna Goryana
PDF
59-63