Підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу у наближенні соціально-економічного розвитку України до країн ЄС

Liliya Borysivna Martynova

Анотація


Вступ. У статті розглянуто актуальну проблему визначення напрямів підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу України за умов євроінтеграції.

Мета. Автором поставлено за мету сформувати ключові напрями побудови системи підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу України у забезпеченні соціально-економічних ефектів європейської інтеграції.

Метод (методологія). Для досягнення необхідного результату у дослідженні використано синергетичний, історичний, комплексний, системний,  інституціональний підходи та методи наукового пізнання.

Результати. Зосереджено увагу на основоположних чинниках формування конкурентних переваг людського потенціалу. Визначено першочергове значення відтворення соціально-демографічного потенціалу у становленні конкурентоспроможності людського потенціалу. Розглянуто вагомість перетворення людського потенціалу в людський капітал у формуванні його конкурентних переваг, у тому числі за рахунок мобільності його носіїв. Встановлено значення соціального захисту і соціального забезпечення носіїв людського потенціалу як вагомого чинника його збереження та реалізації. Підкреслено, що до функцій держави у забезпеченні підвищення людського потенціалу належать як безпосередня реалізація заходів щодо розвитку останнього, так і загальне регулювання соціальних параметрів економічного процесу.

Одним із чинників позитивних структурних змін та модернізації національного господарства, розширення ресурсів підтримки розвитку усіх складових людського потенціалу, економічного пожвавлення, підвищення якості життя населення визначено активізацію підприємництва та зростання масштабів і ефективності функціонування підприємницького сектору.

Окреслено специфічні риси та запропоновано критерії інституційного забезпечення соціально-економічної політики в Україні. Сформовано концептуальну схему ресурсно-інституційного забезпечення формування конкурентоспроможного людського потенціалу. Розглянуто перешкоди ресурсному забезпеченню підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу України. Узагальнено основні підходи до індикативно-детермінантного управління системою підвищення конкурентоспроможності вітчизняного людського потенціалу.

На основі деталізації підходів до індикативно-детермінантного управління системою підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу України встановлено перспективу подальших досліджень у напрямі формування його реалізаційних механізмів.


Ключові слова


людський потенціал; конкурентоспроможність; державне регулювання; соціальна політика; ресурсно-інституційне забезпечення; індикативно-детермінантне управління

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online)

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2017