Методика кількісного оцінювання якості обліково-аналітичної інформації

Olha Oleksiyivna Osadcha

Анотація


Вступ. Глобалізація світової економіки, формування системи загального інформаційного середовища вимагають зростання якості обліково-аналітичної інформації. Зважаючи на те, що питання теорії та методології оцінювання її якості стали предметом наукових дискусій відносно недавно, можна стверджувати про відсутність системних досліджень у цій галузі. Окрім цього, не сформульовано принципи контролю та не розроблено систему показників якості облікової інформації .

Мета. Метою статті є обґрунтування методичних підходів до кількісного оцінювання якості обліково-аналітичної інформації.

Метод (методологія). У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи: аналіз та синтез, індукцію та дедукцію, метод системного підходу до оцінки економічних явищ, історичний та логічний.

Результати. Уточнено зміст поняття «якість обліково-аналітичної інформації», яке визначено як сукупність властивостей інформації, що враховують ступінь практичної придатності, можливість і ефективність використання конкретної інформації, сформованої за даними бухгалтерського обліку та звітності, за результатами проведення економічного аналізу з метою досягнення цілей розвитку суб'єкта господарювання. Шляхом систематизації наукових підходів встановлено, що якість обліково-аналітичної інформації формують дві окремі підмножини: властивості, які характеризують якість об'єкта, та властивості, що стосуються його економічності. Відтак слід оцінювати інтегральний показник якості. Запропоновано використання кваліметричного підходу в оцінюванні якості обліково-аналітичної інформації. З метою виокремлення оцінюваних показників сформовано дерево властивостей обліково-аналітичної інформації у вигляді ієрархічної структури з урахуванням якісних показників (зокрема, достовірне відображення показників діяльності, вплив обліково-аналітичної інформації на бізнес-процеси суб'єкта господарювання, доступність (та транспарентність для користувачів, єдність методології розрахунку показників звітності), а також показників економічності. Встановлено, що кількісна оцінка якості обліково-аналітичної інформації визначається системою показників, яка містить коефіцієнти викривлення, впливу, доступності, відповідності та економічності. Окрім цього, обґрунтовано, що методичним інструментарієм оцінювання якості обліково-аналітичної інформації є нормативний, статистичний та експертний методи. 


Ключові слова


загальне управління якістю; якість обліково-аналітичної інформації; економічність; інтегральна якість; коефіцієнти оцінювання показників якості; експертний метод

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online)

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2017