Комплексний аналіз філософсько-економічної дефініції «інтелектуальна безпека підприємства»

Halia Volodymyrivna Puida

Анотація


Вступ. Існування фактору невизначеності зумовило інтерес  до наукових досліджень, що стосуються економічної безпеки підприємства. Останнім десятиліттям активно досліджуються різні її напрямки, зокрема і зовсім новий – інтелектуальна безпека підприємства. Однак теоретичних напрацювань у цій сфері існує ще доволі мало, що визначає актуальність нашої роботи.

Мета. Метою статті є емпіричне дослідження наукових поглядів на суть інтелектуальної безпеки підприємства, пошук теоретичної та методологічної бази для побудови авторської дефініції зазначеного економічного поняття.

Метод. Методологією дослідження послужили: метод дослідження теоретичних джерел, аналіз, узагальнення, морфологічний метод, семантичний та контент-аналіз.

Результат. У статті опрацьовано наукові джерела та проаналізовано визначення поняття «інтелектуальна безпека підприємства». Із використанням іманентного та контекстуального підходів до вивчення наукових джерел визначено його атрибутивний характер, а також об’єкт та цілі. Атрибутами інтелектуальної безпеки підприємства виступають: комплекс заходів; стан захищеності; стан стійкості; збереження та розвиток; ефективне управління персоналом; рівень володіння сучасними знаннями; запобігання негативним впливам; протистояння загрозам.

Для аналізу обрано морфологічний та епістемологічний методи, які об’єднані для комплексного аналізу авторських визначень. Та із застосуванням методу визначення через родове поняття запропоновано власну дефініцію інтелектуальної безпеки підприємства, яка визначається як «стан захищеності інтелектуального капіталу та інтелектуального потенціалу підприємства, що забезпечує не тільки нормальну діяльність, а і розвиток підприємства заходами по виявленню та знешкодженню зовнішніх та внутрішніх загроз та за умови достатньої зацікавленості менеджменту на усіх рівнях».

Головне теоретичне значення отриманих результатів полягає у тому, що автором не тільки запропоновано визначення малодослідженої економічної категорії, а і продемонстровано наукову методологію із різних галузей науки, яка дозволяє не просто подавати суб’єктивні визначення, а зробити цей процес науково обґрунтованим.


Ключові слова


інтелектуальний капітал; економічна безпека; дефініція; захищеність

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online)

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2017