Механізми впливу організаційно–управлінської трансформації на розвиток промислових підприємств

Iryna Mykhailivna Cherniavska

Анотація


Наукові положення щодо використання трансформаційних процедур в організаційно-управлінській сфері діяльності підприємства достатньо обґрунтовано наведено в наукових працях відомих іноземних та вітчизняних вчених. Окрім трансформаційних моделей, які пропонують конкретну послідовність етапів, в теорії і практиці останнім часом розроблені більш загальні підходи до організаційних трансформацій, що описують філософію процесу. Проте теоретична основа виникнення необхідності та перспективності організаційних трансформацій, зокрема у формі реструктуризації, має певні пробіли та неточності, які дуже часто призводять до різного трактування необхідності та процедурної забезпеченості цього процесу в діяльності промислових підприємств.

Проведений аналіз теоретико-методичних аспектів трансформаційних процесів в організаційно-управлінській сфері діяльності промислових підприємств дозволив виявити й обґрунтувати критерії успішності проведення організаційних трансформацій та конкретну послідовність етапів їх здійснення. Запропоновано визначення змісту категорії «реструктуризація підприємства» в контексті організаційної трансформації; побудовано схему процесу реалізації відповідних організаційних та управлінських перетворень, який передбачає використання нових інструментів та методів організації діяльності та системи управління підприємством з метою забезпечення оптимізації господарської діяльності.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що методичні положення, викладені в статті, дозволяють визначити можливі напрями і види структурних перетворень; обрати керовані фактори, які впливають на величину ринкової вартості підприємства за видами перетворень в організаційно-управлінській сфері; сформувати структурну модель планування і здійснення реструктуризації підприємства, яка узгоджена з ідеєю процесу структурних змін підприємства щодо пристосування до зовнішнього середовища та застосування новітніх концепцій управління; окреслити структурну схему оцінювання ефективності реструктуризації, спрямованої на розвиток підприємства. 

Розроблені підходи до визначення необхідності трансформаційних процесів організаційно-управлінської трансформації та схема оцінки ефективності реструктуризації можуть бути використані фахівцями для прийняття обґрунтованих рішень, спрямованих на розвиток промислових підприємств.


Ключові слова


трансформаційні процеси; організаційно-управлінська сфера; промислове підприємство; ефективність; реструктуризація

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online)

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2017