Аналіз існуючих методик розрахунку доданої вартості на підприємстві

Yuliya Kostyantynivna Pletn'ova, Valentyna Mykolayivna Marchenko

Анотація


Вступ. Аналіз ефективності ведення бізнесу та діяльності менеджменту підприємства з точки зору прийняття рішень є ключовими факторами впливу на результат. Отже, пошук методик для оцінювання ефективності бізнес-процесів, які б відображали результативність використання вкладених ресурсів, є найважливішим завданням сучасної економіки. Використання для оцінювання ефективності діяльності підприємства класичних економічних показників не відображає результатів використання окремих видів як уречевлених, так і інвестованих ресурсів, а відповідно – не дозволяє приймати об’єктно-спрямовані управлінські рішення. Світовий досвід свідчить про доцільність використання сучасних показників оцінювання ефективності діяльності підприємства на основі використання системи показників доданої вартості.

Відповідно, імплементація досвіду світових корпорацій та пошук методів ефективної оцінки для отримання ефективного і доцільного результату є актуальним напрямом дослідження.

Мета. Метою статті є теоретичне узагальнення та аналіз варіативних методик та моделей розрахунку доданої вартості.

Метод (методологія). При дослідженні використано емпіричні методи для аналізу моделей доданої вартості, метод синтезу та аналізу для уточнення сутності поняття доданої вартості,  метод групування та узагальнення для систематизації моделей доданої вартості.

Результати. Запропоновано власне визначення поняття «додана вартість». Проаналізовано історичні етапи розвитку доданої вартості, причини її впровадження та використання як альтернативного підходу визначення ефективності роботи підприємства та менеджменту. Розглянуто основні концептуальні моделі визначення доданої вартості, які використовуються в діяльності провідних іноземних ТНК. Визначено переваги та недоліки кожної з моделей та найефективніші умови для їх використання. Доведено актуальність імплементації цього показника в діяльність національних підприємств для побудови ефективної системи менеджменту.


Ключові слова


додана вартість; економічна додана вартість; ринкова додана вартість; модель рентабельності інвестицій; модель акціонерної доданої вартості; модель доданої вартості для стейкхолдерів; грошові потоки

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online)

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2017