Модель управління розвитком туристичного бізнесу території на інноваційному підході

Anatolii Anatoliiovych Vdovichen, Olha Hennadiivna Vdovichena

Анотація


Вступ. В статті зосереджена увага на здобутках, як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, що розглядають необхідність застосування інноваційного менеджменту для ефективного розвитку туристичного бізнесу в Україні.

Мета. Метою статті є аналіз та систематизація основних підходів, що до управління інноваційним розвитком туристичного бізнесу території в умовах диспропорційності глобального та локального ринків туристичних послуг.

Метод (методологія). Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: дослідити категоріальний апарат поняття «інновації в туризмі», яке б найбільш повно відображало сутність даної категорії; запропонувати класифікацію видів інновацій в туристичному бізнесі на основі поглядів, як вітчизняних, так і зарубіжних науковців; представити базову модель розробки інноваційних ІТ-проектів у сфері туристичних послуг. Об’єктом дослідження є процес застосування інновацій у туристичному бізнесі в умовах диспропорційного розвитку національного та регіональних ринків туристичних послуг. Предметом дослідження є теоретичні та практичні підходи щодо застосування інновацій у розвитку туристичної сфери України.

Результати. Зазначається, що розробка інноваційних ІТ-стартапів (ІТ-проектів) у сфері туризму відбувається за наявності таких трьох складових: туристичний бізнес, інноваційні технології та інформаційні системи і технології управління. Сутність ж інноваційного підходу у туризмі полягає у створенні нових та удосконаленні існуючих послуг, освоєнні нових ринків, створенні стратегічних бізнес-альянсів, активному впровадженні сучасних інформаційних технологій, застосування нових форм і методів управління. Саме ефективне застосування інновацій призводить до створення конкурентоспроможних туристичних товарів і послуг як на національному так і на міжнародному ринках.


Ключові слова


інноваційний розвиток; інноваційний підхід; інновації в туризмі; види інновацій туристичного бізнесу; ІТ-стартап; модель розвитку; смарт-дестинації; таймшер індустрія; Pull-підхід; стейкхолдери

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online)

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2017