Порядок розкриття інформації про зобов’язання у балансі

Iryna Yaroslavivna Ometsinska

Анотація


Розкрито економічну сутність зобов’язань. Здійснено порівняльну характеристику відображення зобов’язань у Балансі до і після прийняття Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Визначено переваги та недоліки нового Балансу (Звіту про фінансовий стан). Доведено недоцільність відображення у складі зобов’язань забезпечень і доходів майбутніх періодів та запропоновано їх відображати в першому розділі пасиву «Власний капітал», перейменувавши його на «Власний та прирівняний до нього капітал». Розширено структуру другого розділу пасиву Балансу (Звіту про фінансовий стан) в частині відображення в ньому інформації про довгострокові зобов’язання. Обґрунтовано доцільність ліквідації четвертого розділу пасиву «Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття». Доведено необхідність відображення такого роду боргів у складі поточних зобов’язань.

Ключові слова


зобов’язання; баланс; забезпечення; доходи майбутніх періодів; поточні зобов’язання; довгострокові зобов’язання

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online)

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2017