Інституціональні трансформації органів монетарної влади за умов фінансової нестабільності

Tetyana Oleksandrivna Slipchenko

Анотація


Вступ. Глобальні фінансові потрясіння породжують інституціональні зміни у сфері монетарного регулювання. У статті досліджуються основні напрямки реформування органів монетарної влади на нинішньому етапі розвитку глобалізаційних процесів та в умовах фінансової нестабільності.

Мета. Метою дослідження є аналіз процесів трансформації інституціонального каркасу центральних банків, розгляд питань незалежності та підзвітності органів монетарної влади, визначення оптимального мандату центрального банку.

Метод (методологія). Для досягнення поставленої мети в процесі наукового дослідження використовувались аналітичний, статистичний методи, метод аналогії та порівняння. Інформаційну базу дослідження становлять дані Національного банку України, звітні дані ЄЦБ та центральних банків інших країн, нормативно-правові акти і документи України та центральних банків світу тощо.

Результати. Доведено, що однією з найсуттєвіших змін інституціонального статусу центральних банків є делегування їм права на забезпечення цінової стабільності, це пов’язано з тим, що кінцевою метою грошово-кредитної політики в сучасних умовах, як показує досвід економічно розвинених країн, має бути не короткострокова, а довгострокова економічна стабілізація. Імплементація монетарного режиму інфляційного таргетування центральними банками окремих країн дала позитивний економічний ефект, хоча мандати низки центральних банків містять, попри досягнення цінової стабільності, також і інші макроекономічні цілі. Акцентуючи увагу на мандаті центрального банку в сучасних умовах, зауважено, що за умов фінансової нестабільності його варто розширити, увівши до нього не лише забезпечення цінової стабільності, але й регулювання і нагляд за діяльністю банків та досягненням фінансової стабільності. Обґрунтовано, що необхідною умовою успішної реалізації монетарної політики є незалежність центрального банку, чітка та комплексна система комунікацій центрального банку з усіма макроекономічними агентами, функціонування досконалої системи економічного аналізу та прогнозування. 


Ключові слова


центральний банк; монетарна політика; інституціональне середовище; мандат центрального банку; Європейський центральний банк; фінансова нестабільність; монетарний режим

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online)

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2017