Фінансово-економічні показники ефективності інвестиційних процесів на підприємстві

Viktor Anatoliyovych Zamlynskyi

Анотація


У публікації узагальнено методичний інструментарій, що застосовується при визначенні ефективності інвестиційних процесів на підприємстві. Обґрунтовано застосування показників внутрішньої норми прибутковості і чистого приведеного доходу як основних індикаторів ефективності інвестиційного процесу. Узагальнено систему показників для оцінки економічної ефективності інвестиційного процесу на підприємстві. Описано процедуру дисконтування як приведення різночасних платежів до базової дати. Наведено її економічний зміст та порядок розрахунку. Запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності інвестиційного процесу. Чистий приведений дохід (NPV), на нашу думку, слід розглядати, як різницю дисконтованих на один момент часу (звичайно на рік початку реалізації проекту) показників доходів і видатків (капітальних вкладень). Зроблено висновок, що чистий потік платежів містить як доходи – прибуток від виробничої діяльності і амортизаційні відрахування, так і видатки – інвестиції в капітальне будівництво, відтворення основних фондів, що вибувають у період виробництва, а також на створення і нагромадження оборотних коштів. Охарактеризовано внутрішню норму прибутковості як показник, що дозволяє оцінити ступінь привабливості альтернативного розміщення ресурсів. Уточнено зміст строку окупності інвестицій. Визначено зміст показника рентабельності проекту (benefit–cost ratio), або індекс прибутковості (profitability index) інвестиційного проекту, що є відношенням приведених доходів до приведених на ту ж дату інвестиційних видатків. 


Ключові слова


показники ефективності; інвестиції; ефективність інвестиційного процесу; аналіз ефективності інвестування; інвестиційні ресурси; венчурний капітал

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online)

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2017