Управління конкурентоспроможним потенціалом авіабудівних підприємств в умовах глобалізації

Oleksiy Anatoliyovych Mykhalchenko

Анотація


Проаналізовано стан світової господарської системи в сучасних умовах та його вплив на розвиток промислової сфери господарювання, визначено особливості розвитку підприємств авіабудівної сфери діяльності. У зв’язку з сучасними вимогами на світовому ринку, які формуються відповідно до сучасного стану світової господарської системи та рівня конкурентних відношень на міжнародному промисловому ринку (що базується на основі взаємозв’язку успішності функціонування суб’єкта господарювання та ефективності конкурентної стратегії, впливаючи на результативність позиціювання його на цільовому ринку), обґрунтовано необхідність розвитку поняття «конкурентний потенціал». Встановлено на теоретичному та прикладному рівні гостру потребу в механізмі формування конкурентного потенціалу підприємства та управління ним (з урахуванням великого ступеня змінності ринкового оточення сучасного підприємства). Запропоновано теоретико-методологічний підхід до формування конкурентного потенціалу промислового підприємства в авіабудівної галузі (в складних умовах активізації глобалізаційних процесів у світовій господарській системі, що супроводжується ускладненнями післякризового періоду світової промисловості та рецесією на світовому ринку промислової продукції). Сформульовані мета, завдання та принципи процесу побудови загального механізму управління конкурентним потенціалом авіабудівних підприємств в умовах глобалізації з урахуванням особливостей сфери діяльності та умов господарювання, на основі чого запропоновано модель взаємозалежності факторів управління конкурентним потенціалом підприємства та модель управління конкурентним потенціалом промислового підприємства, які надають можливості своєчасного виявлення резервів підвищення та розширення конкурентоспроможного потенціалу промислового підприємства авіабудівної галузі. Запропоновано власне визначення економічного поняття «система управління конкурентним потенціалом підприємства», яке, на відміну від наявних, робить наголос на необхідності забезпечення гнучкості механізму задля максимального використання конкурентних можливостей підприємства як суб’єкта підприємницької діяльності, який функціонує в умовах глобальної конкуренції. 


Ключові слова


потенціал; авіабудівне підприємство; концепція; ресурси; управління

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online)

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2017