Формування внутрішнього документообігу в процесі створення ефективної системи управління інноваціями

Inna Vasylivna Melnychuk

Анотація


Вступ. У статті розглянуто значення раціонального документообігу в частині інновацій з метою створення необхідної обліково-аналітичної бази для ефективного управління інноваційними процесами на підприємствах. Визначено проблеми та основні засади формування в обліку інформації про інновації, а саме порядок створення єдиної інформаційної бази щодо інновацій у внутрішніх первинних документах і звітності для визнання інноваційних витрат та їхньої оцінки з подальшим відображенням на рахунках бухгалтерського обліку.

Мета. Провести аналіз наявної методики та організації обліку інновацій в частині створення ефективної системи оцінки й обліку інноваційних витрат, доходів та результатів у процесі здійснення інноваційної діяльності та запропонувати комплекс заходів щодо організації інформаційного забезпечення управлінського персоналу про реалізацію інноваційної діяльності на підприємстві.

Метод (методологія). У процесі дослідження проблем обліку інноваційних процесів на вітчизняних підприємствах використано метод формалізації – для вдосконалення первинних документів, регістрів та форм звітності з метою відображення інформації про інновації, та спостереження й анкетування – для розробки пропозицій щодо покращення організації обліку інноваційних процесів на вітчизняних підприємствах.

Результати. Запропоновано основні підходи до облікового забезпечення управління інноваційними процесами та розроблено регістри й форми внутрішньої звітності для прийняття управлінських рішень у частині оптимізації інноваційних витрат та джерел їхнього покриття, а саме: картки обліку раціоналізаторських пропозицій працівників підприємства; тест-опитування; Відомість аналітичного обліку інноваційних витрат, Відомість аналітичного обліку витрат майбутніх періодів інноваційного характеру. Розроблені первинні документи та регістри для збору та обробки інформації про інноваційну діяльність на підприємствах дозволять: дати достовірну оцінку інноваційних витрат у процесі реалізації інноваційних проектів та програм; визначити джерела покриття цих витрат протягом усього життєвого циклу інновацій на основі експертних оцінок; скласти плановий кошторис інноваційних витрат відповідно до нормативних показників та спрогнозувати майбутні доходи на основі моделювання; проводити аналіз фактичних інноваційних витрат у поточному періоді та розробляти інноваційно-інвестиційні проекти стратегічного значення. 


Ключові слова


інновації; методика обліку інновацій; обліково-аналітичне забезпечення управління інноваціями; організація обліку; внутрішньогосподарський (управлінський) облік; внутрішня документація; внутрішня звітність

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online)

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2017