Концептуальні положення щодо визначення організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств

Yevgen Vasylyovych Grytskov

Анотація


Метою дослідження є систематизація концептуальних положень щодо визначення організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом на будівельних підприємствах. У результаті дослідження встановлено відсутність єдиних підходів у цьому питанні. Систематизовано теоретико-методичні положення та виокремлено відповідні підходи до визначення організаційно-економічного механізму управління. Зокрема, у межах структурного підходу основна увага фокусується на структурних елементах організаційно-економічного механізму управління, взаємодія між якими дозволяє забезпечити досягнення поставленої мети. Функціональний підхід передбачає визначення напрямів реалізації організаційно-економічного механізму управління. Модифікований підхід характеризується шляхами формування та використання взаємозалежних елементів, спрямованих на досягнення поставленої мети. У межах цілеорієнтованого підходу основна увага фокусується на меті створення та реалізації організаційно-економічного механізму управління для забезпечення ефективності функціонування й розвитку суб’єктів господарювання.

У межах комплексного підходу враховуються попередні теоретико-методичні здобутки. Він визначається сукупністю ознак і характеристик, які віддзеркалюють формування та використання структурних компонентів інтелектуального капіталу, застосування яких спрямовано на зростання цього капіталу у контексті розвитку підприємств.

Cеред сучасних наукових підходів слід сфокусуватися на тих, де виділені структурні компоненти інтелектуального капіталу, а саме: економічні, які визначаються організацією, плануванням і бюджетуванням, финансуванням, контролем, діагностикою; організаційні, які базуються на напрямах формування та використання служби безпеки на підприємстві, забезпечення її фінансування, визначення показників діяльності, реагування на відповідні відхилення, постійний моніторинг діяльності; тактичні забезпечення шляхом зростання ефективності використання потенціалу, який існує на підприємстві, визначення рівня стійкості стану, можливості реагування до інновацій; стратегічні забезпечення, які визначаються використанням майбутніх можливостей, забезпечення розвитку підприємства, реагування на внутрішні та зовнішні умови; здійснення інтегрованої оцінки стану та рівня використання економічної безпеки на підприємстві.

Отже, поділяючи положення комплексного підходу, ми запропонували визначення поняття “організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств”, що характеризується як сукупність організаційних, економічних, соціальних, технічних складових, які визначаються високим рівнем взаємозалежності та взаємодії, у межах якого враховуються напрями і особливості формування й використання елементів інтелектуального капіталу, його оцінки, що дозволяє розробити управлінські рішення для зростання ефективності формування і використання інтелектуального капіталу на будівельних підприємствах. 


Ключові слова


будівельні підприємства; інтелектуальний капітал; організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом; теоретико-методичні підходи; управління інтелектуальним капіталом; структурний підхід; функціональний підхід; модифікований підхід;

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online)

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2017