Категорія інтересу як об’єкт гармонізованого управління і менеджменту

Vira Ivanivna Vartsaba

Анотація


У статті на основі аналізу наукових уявлень про зміст економічної категорії інтересу продемонстровано, що більшість відомих результатів досліджень, інтерпретацій, трактувань і оцінок цього багатогранного поняття з позицій можливостей і засобів гармонізованого управління інтересами різних суб’єктів ринкових стосунків залишаються досить нечіткими. Зважаючи на це, метою роботи є інтерпретація поняття «інтерес суб’єкта господарської діяльності» в контексті розгляду категорії інтересу як об’єкта гармонізації, яка, реалізуючись через методи, технології, механізми та інструменти зближення інтересів, певним чином сприяє підвищенню рівня досконалості вирішення проблем. Суть поняття «гармонізація інтересів» полягає в їх узгодженості у часі та просторі з метою розвитку системи, яка є множиною суб’єктів – носіїв цих інтересів. У результаті запропоновано оригінальне трактування поняття «економічний інтерес» у вигляді геометричної моделі – лінійного континууму можливих варіантів його задоволення, позиційованих між двома точками: економічним егоїзмом та – економічним альтруїзмом, між якими знаходиться збалансоване значення економічного інтересу. Обґрунтовано, що проблема комплексного врахування в процесах управління сталим розвитком соціально-економічних систем економічних, екологічних і соцііальних інтересів людей з позицій їх гармонізації через процеси і процедури управління є недостатньо вивченою. З використанням лінійного континууму запропоновано модель економічно-екологічно-соціального простору соціально-економічної системи з демонстрацією прикладів гармонізованих цілей розвитку, яких слід досягнути в результаті управління гармонізацією інтересів суб’єктів діяльності, які знаходяться в цьому просторі. Модель економічно-екологічно-соціального простору СЕС з прикладами гармонізованих і дисгармонізованих цілей розвитку може бути рекомендована для застосування в процесі і процедурах виконання функцій управління СЕС: планування (стратегічне і тактичне), організовування, мотивації та контролю. Наслідком використання запропонованої моделі стане припинення наростання диференціації і дезінтеграції інтелектуальних, фінансових, фізичних і природних ресурсів учасниками ринкових стосунків у СЕС. 


Ключові слова


категорія; економіка; інтерес; система; управління; гармонізація; континуум; альтруїзм; егоїзм; баланс; модель; результат

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online)

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2017