Ризик-орієнтований підхід до процесу бюджетування фінансових результатів

Олена Адамівна Лаговська, Світлана Вікторівна Кучер, Марія Володимирівна Якименко

Анотація


Вступ. Предметом статті є вивчення особливостей здійснення бюджетування фінансових результатів вітчизняними суб’єктами господарювання при провадженні діяльності в ризиковому середовищі.

Мета дослідження полягає у вивченні сучасних тенденцій організації процесу бюджетування фінансових результатів за умов ризик-орієнтованого управління та на цій основі побудові авторської моделі процесу бюджетування фінансових результатів, з використанням сучасних підходів до організації цього процесу.

Результати. Встановлено, що в останні роки популярності набуває досить новий для вітчизняних суб’єктів господарювання підхід до «бюджетування з урахуванням ризиків». Він передбачає побудову бюджетів таким чином, щоб визначені в ньому вхідні параметри відображались не однією цифрою, а діапазоном значень з оцінкою їх ймовірності. Враховуючи особливості використання такого підходу, побудовано модель процесу бюджетування фінансових результатів за умов ризик-орієнтованого управління підприємством. В основу запропонованої моделі процесу бюджетування фінансових результатів покладено концепцію управління Target-Profit System та системи мотивації Key Performance Indicators (KPI). Відповідно до концепції Target-Profit System загальні витрати підприємства визначають шляхом різниці прогнозованих доходів та прибутку суб’єкта господарювання. Використання системи мотивації KPI дозволяє встановити рівні відповідальності працівників за виконанням бюджету, з метою здійснення контролю у разі виявлення значних відхилень фактичних показників від запланованих. Розрахунок вхідних параметрів бюджету фінансових результатів запропоновано здійснювати шляхом використання методів математичної статистики та розрахунку історичної волатильності сукупного доходу підприємства, на основі аналізу аналогічних параметрів, які було досягнуто в минулих звітних періодах. За умов ризик-орієнтованого управління запропоновано відображати в бюджеті загальних витрат підприємства окремою статтею непередбачувані витрати, з огляду на ймовірні, спричинені виникненням ризику та витрат на заходи щодо усунення наслідків дії останнього. На підставі проведених аналітичних розрахунків та з використанням сценарного підходу побудовано приклади бюджету непередбачуваних витрат та узагальненого бюджету фінансових результатів.


Ключові слова


бюджетування; ризик-орієнтоване управління; волатильність; математична статистика; target-profit system; фінансові результати; непередбачені витрати; планування; сценарний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online)

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2017