Теоретичне упорядкування методів та інструментів фінансового ризик-менеджменту страхових компаній

Nataliia Valentynivna Prykazyuk, Lesya Olehivna Bilokin'

Анотація


Визначено сутність методів та інструментів фінансового ризик-менеджменту страхових компаній. З’ясовано, що методами фінансового ризик-менеджменту страховика є система прийомів у сфері управління фінансовими ризиками, використання яких дозволяє певною мірою розв’язати низку завдань, а саме – передбачити настання ризикових подій у процесі діяльності страхової компанії та визначити різні способи їх уникнення, мінімізації та передачі, а також вжити заходів щодо зниження наслідків настання таких подій для страховика. Визначено, що інструменти фінансового ризик-менеджменту страхової компанії — це сукупність засобів, за допомогою яких безпосередньо здійснюється аналіз, контроль та фінансування можливих фінансових ризиків страховика, що виникають у процесі здійснення ним господарської діяльності. З’ясовано, що методи та інструменти фінансового ризик-менеджменту перебувають у тісному взаємозв’язку. Упорядковано сукупність методів і інструментів фінансового ризик-менеджменту страховика. Проаналізовано основні методи управління фінансовими ризиками страхової компанії. Встановлено, що найбільш розповсюдженими методами ризик-менеджменту у страхуванні є оцінка ризику, уникнення ризику, зниження ризику, прийняття ризику, передача ризику. Визначено інструменти фінансового ризик-менеджменту страховика, зокрема стрес-тестування, тести раннього попередження, метод Монте-Карло, VaR-методика, методики, основою яких є розрахунок показників ES, EVA та RAROC, а також хеджування, диверсифікація, нормування, самострахування, співстрахування та перестрахування. Визначено необхідність використання методів та інструментів фінансового ризик-менеджменту страховими компаніями. Обґрунтовано, що для проведення результативного фінансового ризик-менеджменту страхова компанія має обрати найбільш доцільні методи та інструменти управління ризиками, які враховуватимуть усі особливості її діяльності та сприятимуть оцінці та контролю наявних, а також попередженню можливих ризиків. 


Ключові слова


управління ризиками страхових компаній; методи фінансового ризик-менеджменту; інструменти ризик-менеджменту; стрес-тестування; тести раннього попередження; уникнення ризику; прийняття ризику; передача ризику

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online)

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2017